Community Forums > General > Announcements > 关于VOOBLY中国暂时不能访问的公告

关于VOOBLY中国暂时不能访问的公告

 Abing


战队: 标准会员
加入日期: 26 February 2014
帖子:2
发布10 August 2017 - 11:17 am
因为近期中国国内在加强网络监管力度,很多原来手续不全或不规范的域名都被强制封停。很遗憾的是Vooblycn也在其中,为了以后不再出现相同的问题,我们正在完善VOOBLYCN的手续。完成这个手续大概需要一个月左右的时间。
需要另外说明的是,服务器与数据本身没有任何问题,仅仅只是IP与域名被封了无法访问。手续完善后就能恢复如初。
在这期间给大家造成不便,我们深感抱歉!
链接 | 回复 | 引用
 +chris@voobly


战队: 服务器监管
加入日期: 3 October 2007
帖子:7665
发布10 August 2017 - 11:49 am
Voobly CN is currently offline due to legal changes and pending authorization process. We apologize for any inconvenience.
链接 | 回复 | 引用
 Beyer


战队: 标准会员
加入日期: 27 July 2008
帖子:177
发布10 August 2017 - 2:54 pm
Abing said it will be OFF for 1 month
链接 | 回复 | 引用
 [U_F]zahinokenshield


战队: 标准会员
加入日期: 14 July 2016
帖子:191
发布10 August 2017 - 4:46 pm
china shall not die!!!!!!!!!!;good
链接 | 回复 | 引用
 [Gloomy]Coolam


战队: 标准会员
加入日期: 4 September 2007
帖子:5
发布17 August 2017 - 2:30 pm
辛苦了诸位管理人员为VB-CN的付出和努力!我会每天都LOGIN一下看看是否已经正常!;flowers
链接 | 回复 | 引用
 sixing


战队: 标准会员
加入日期: 18 March 2013
帖子:37
发布28 August 2017 - 10:37 am
什么时候能好啊?
链接 | 回复 | 引用
 +chris@voobly


战队: 服务器监管
加入日期: 3 October 2007
帖子:7665
发布17 September 2017 - 2:59 pm
We are back online. Please understand, that DNS servers can take up to 24 hours, until Voobly CN is accessible for everyone.


链接 | 回复 | 引用
[1]
从 1 7中展现7 - 0
讨论区跳转:
1用户正在阅读这个话题 (在过去的30分钟)
0成员1游客

Dân số hiện tại:
Word Association (16 Người chơi)
TheViper's Profile (16 Người chơi)
TheViper left Tyrant ! (14 Người chơi)
NEW! AoC Arcade Lobby (12 Người chơi)
[LoS]miguelzin's Profile (7 Người chơi)
Most legendary aoe player (6 Người chơi)
Chủ đề tích cực nhất tuần qua: