Community Forums > Non-English Forums > Vietnamese Community > Vietnamese Support (Vietnam) > Ai biết fix fp mạng fpt không chỉ mình với - Fix fp (ISP is

Ai biết fix fp mạng fpt không chỉ mình với - Fix fp (ISP is

 GiaCatThanHau


战队: 标准会员
加入日期: 12 July 2017
帖子:1
发布31 July 2017 - 5:20 pm
I use internet. My ISP is FPT and I have trouble. Fast proxy and i can't play. I haved nat all port of voobly in my modem but can't.
Who can help me.
Thanks a lot!
Ai biết fix fp mạng fpt không chỉ mình với cảm ơn. Nat hết port vô modem rồi mà vẫn không được.
链接 | 回复 | 引用
 SickStrat


战队: 标准会员
加入日期: 3 April 2012
帖子:1
发布10 August 2017 - 7:19 pm
Làm như theo hình nhé
附件:
Untitled.png (文件大小: 248.17 KB)
链接 | 回复 | 引用
[1]
从 1 2中展现2 - 0
讨论区跳转:
2用户正在阅读这个话题 (在过去的30分钟)
0成员2游客

Temas más activos de la semana: